NUCIDA Frankfurt

สำหรับเรา การแปลงเป็นดิ­จิทัลไม่ได้หมายถึงการปรับ­ปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยเท่านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการปรับโฉมอนาคต นั่นคือเหตุผลที่เราตั้งเป้า­หมายที่จะมอบการสนับสนุนที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าของเราในการแปลงเป็นดิ­จิทัลของห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด เป้าหมายเดียวเสมอของงานเรา: ความสำเร็จของคุณ!

บริษัทของเรา

ในบริษัทที่ปรึกษาของเรา ไม่มีเจ้านายทั่วไปที่ออกคําสั่งและควบคุม­ผลลัพธ์ ตรงกันข้าม ทุกคนและทีมงานต้องเผชิญกับความท้า­ทาย โดยเฉพาะในบริบท­ธุรกิจของเราที่มีบท­บาทผู้นำมากมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดัง­นั้น การร่วมมือกันแทนการอำนาจ­หน้าที่ การสื่อสารจากล่างขึ้นบนแทนการประกาศจากบนลงล่าง ความกล้าที่จะก้าวไปสู่ความคล่อง­ตัวและดิจิทัลที่ก้าวหน้า

ผลประโยชน์ของคุณ

เราได้ประสบความสำ­เร็จในเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงโดยนำเทคโน­โลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรกับลูกค้าจำนวนมาก บริษัทจำนวนมากขึ้นตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อปรับให้เข้ากับอนา­คต เราให้การบริการสนับ­สนุนลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการดิจิ­ทัลและการพัฒนาซอฟต์­แวร์ เรามีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความรู้ของเราเพื่อให้คุณได้รับประ­โยชน์จากมันเช่นกัน!

อะไรทำให้เราโดดเด่น?

รูปแบบธุรกิจของเรา

เราหวังว่าจะทำงานร่วมกับคุณในฐานะหุ้น­ส่วนเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด เราเชื่อว่าการใช้ "แนวทางปฏิ­บัติที่ดีที่สุด" เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถบรรลุเป้า­หมายได้ นี่คือเหตุผลที่เราพัฒ­นาทางแก้ปัญหาแต่ละบุคคลตามความต้องการเฉพาะของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะประสบ­ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเมื่อสิ้นสุดโครง­การ การให้คำปรึกษาของเราเป็นเรื่องของความไว้วางใจ เราคิดในระดับโลกและทำงานในท้อง­ถิ่น (แสดงการกระจายของลูก­ค้าเราในภูมิ­ภาคเศรษฐ­กิจต่างๆทั่วโลก) ความรอบคอบและความเป็นกลางคือสิ่งที่สำ­คัญสำหรับเรา

 • แบบกลุ่ม
  %
 • แชมเปี้ยนที่ซ่อนอยู่
  %
 • สตาร์ทอัพ
  %
เราทำโครงการอะไรบ้าง?

โครงการของเรา

ในหลายโครงการที่ปรึก­ษาและผู้เชี่ยว­ชาญของ NUCIDA ประสบความสำเร็จในการสนับส­นุนบริษัทต่างๆ เช่น bdr Group, BMW, CAS, Daimler, DAT Group, Deutsche Bahn, Etihad Airways, HIB, IBM, Körber.Digital, Microsoft, PTV, Roche, SCB, Smart และ Thai Airways เพื่อตอบสนองความต้อง­การของโครงการด้านไอที (เรายินดีที่จะส่งราย­การอ้างอิงตามคำขอ หรือ แนะ­นำเนื้อหาหรือหัวข้อของโครง­การตามโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด) เราจะสนับสนุนคุณเมื่อใด?

 • การพัฒนาธุรกิจ
  %
 • การจัดการคุณภาพ
  %
 • การทดสอบซอฟต์แวร์
  %
 • กระบวนการอัตโนมัติ
  %
 • การตลาด
  %
 • การจัดการระหว่างกาล
  %